Asennusohje eristerapattuihin julkisivuihin

Punaisella merkitty pinta sisäänpäin

Kunkin levyn toinen puoli on merkitty punaisella täplällä. Tämän pinnan tulee aina olla sisäänpäin. Näin varmistetaan paras mahdollinen pohja rappaukselle. Jos käytetään kahta eristelevykerrosta, tämä ohje koskee ennen kaikkea ulommaista levyä.

Asenna levyt huolellisesti

Asenna levyt tiukasti alustaa vasten. Huolehdi, ettei liimaukseen muodostu jatkuvia ilmakanavia. Limitä levyjen saumat. Vältä pienten eristekappaleiden käyttöä, sillä näin voi syntyä heikkolaatuisia saumakohtia.

Rappausaluseristeen kiinnittäminen

Asenna PAROC-rappausaluslamellit pääsääntöisesti pelkällä liimalaastilla. PAROC-rappausaluslevyt kiinnitetään sekä liimalla että mekaanisin kiinnikkein. Levitä liimaa kaikkialle levyjen reunoille sekä tipoittain levyjen pinnoille (piirroksen mukaisesti). Käytettävät kiinnikkeet ja niiden määrä määräytyvät seinätyypin, tuulikuorman sekä rakennuksen korkeuden perusteella.

Noudata järjestelmänhaltijan ohjeita – Kukin järjestelmähaltija on määritellyt ja testannut omat kiinnikkeensä ja liimalaastinsa, jotka on suunniteltu kyseistä järjestelmää varten. Paksurappauksessa tulee aina käyttää mekaanista kiinnitystä.

Pinnan laatu

Eristepinnan tulee olla puhdas ja pölytön, jotta eriste ja rappauskerrokset kiinnittyvät toisiinsa kunnolla. Tämä tulee huomioida myös eristeen kuljetuksessa ja varastoinnissa ennen asennusta. Kiinnitä huomiota myös levyjen ja lamellien reunoihin.

Vältä pitkäaikaista sääoloille altistamista

Älä jätä eristekerrosta pitkäksi aikaa viimeistelemättömäksi tai suojaamattomaksi ennen rappausta. Pitkäaikainen altistuminen sääoloille ikäännyttää rappauseristeen pintaa, mikä heikentää sidosta rappauslaastiin. Jos pinta on ikääntynyt, harjaa "kuollut" eriste (1 - 2 mm) pois pinnalta niin, että terveet kuidut tulevat esiin.

Suojaa eriste rankalta sateelta. PAROC-kivivilla on sateenkestävää, mutta on kuitenkin suositeltavaa suojata eristemateriaali asennuksen aikana, varsinkin kovalla sateella.

Märkä eriste rakenteessa

Kivivilla läpäisee höyryä ja hylkii kosteutta. Jos tuotteen pinta kastuu rakenteeseen asentamisen jälkeen, se kuivuu yleensä nopeasti eivätkä sen lämmöneristysominaisuudet heikkene.

Jos tuote on hieman kostunut ulkopuoleltaan (puolelta, jolla ei ole punaisia merkkejä), se voidaan asentaa, sillä se pääsee tuulettumaan ja kuivumaan. Jos tuote on kastunut molemmilta puolilta, vaihda se kuivaan.

Varastointi

Tuotteen asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi eristepakkaukset tulee säilyttää niin, että ne eivät vahingoitu, kastu tai likaannu.