Tuulettuvien kivirakenteisten ulkoseinien eristysohje

Leikkaaminen

Eristelevyjen leikkaamiseen tulee käyttää villaveistä ja linjalautaa tai leikkaaminen tulee suorittaa villan leikkauspöydällä. Leikkauspöytä on erinomainen työväline tarkkojen mittojen leikkaamiseen, kun leikkaustyötä on paljon.

Asentaminen

Eristeen toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin eristeet on asennettu. Tärkeintä on, että eriste on asetettu hyvin eristettävän rakenteen lämmintä puolta vasten.

Käsittely ja säilytys

Eristeet ovat erittäin tärkeä osa rakennusta ja eristetuotteita tulee käsitellä huolellisesti, jottei niiden laatu kärsi. Rakennustyömaalla tapahtuva varastointi asennusajankohtaan asti on suunniteltava tarkasti. Muovipakkaus suojelee tuotetta säävaikutuksilta väliaikaisesti. Eristeet tulee aina peittää, kun niitä säilytetään ulkona pidempiä aikoja. Älä koskaan asenna rakennukseen märkää eristettä. Jos eriste kastuu asennuksen aikana tai sen jälkeen, sitä ei saa kiinnittää

Kivirakenteisten seinien eristäminen

Kivirakenteella tarkoitetaan betoni-, tiili-, harkko- tai Siporex -runkoisia taloja. P3-paloluokan talot eristetään PAROC WPS 1 -levyillä, jossa yhdistyy tehokas lämmöneristävyys sekä määräysten ja ohjeiden mukainen tuulitiiveys. Ohuempien PAROC WPS 3 -tuotteiden alla käytetään PAROC eXtra tai PAROC eXtra pro -eristettä riittävän tehokkaan eristävyyden saavuttamiseksi. Eriste tulee asentaa tiiviisti runkoa vasten. P1- ja P2-paloluokan rakennuksissa tuulensuojana käytetään PAROC Cortex tai PAROC Cortex One –tuulensuojalevyä.

Mahdolliset rungon laastipurseet tai muut epätasaisuudet on poistettava ennen eristystä niin, että eriste asettuu tiiviisti ilman rakoja runkoa vasten.

Eristeiden kiinnitys

Eristelevyt kiinnitetään runkoon yleensä mekaanisilla kiinnikkeillä. Kiinnikkeet on voitu asentaa rungon rakennusvaiheessa tai sitten käytetään kiinnikkeitä, jotka asennetaan eristeiden asennuksen yhteydessä. Lukituslevyillä eriste painetaan kiinni runkoon ja lukitaan paikalleen. Kiinnittimet valitaan rungon ominaisuuksien mukaan.

Levyt asennetaan niin, että ne liittyvät tiiviisti toisiinsa ja että mahdollisten päällekkäisten eristekerrosten saumat ovat hyvin limittäin. Yleensä kiinnikkeitä käytetään 4 kpl/m2. Nurkissa ja aukkojen pielissä voidaan vaatia tiheämpää kiinnitystä.

Kosteuden vaikutus

Kosteudella ei ole merkittävää vaikutusta kivivillaan. PAROC-kivivilla ei ime vettä kapillaarisesti, eikä se ime kosteutta ilmasta. Kosteus, joka saattaa päästä eristeisiin rakennusvaiheessa, esim. rankkasateen aikana, kuivuu nopeasti aiheuttamatta vahinkoa. Tämä tarkoittaa, että eristyskerros voidaan joksikin aikaa jättää peittämättä rakennusvaiheessa, esim. talvella, kun odotetaan julkisivukerroksen muurausta. Suojaustarve tulee määrittää koko rakenteen suojaustarpeen mukaan.

Katso tarkempi asennusohje täältä.