Paroc tarjoaa tehokkaita ratkaisuja kaikkiin teollisuuden putkieristystarpeisiin. Sopivin eristysratkaisu määräytyy käyttötarkoituksen, putken sijainnin ja lämpötila-alueen mukaan. Kourueristeillä vältetään eristyksen painuminen ajan myötä. Näin eristepaksuus ja eristyskyky säilyvät koko putken elinkaaren ajan.

Kivivillakouruilla tehty eristys auttaa vähentämään lämpöhäviötä verrattuna saman paksuiseen verkkomattoeristykseen, jossa tukirakenne kannattelee verhousta. Tukirakenne muodostaa merkittävän kylmäsillan eristyksen sisään. Jos putkiston eristys mitoitetaan tietyn suurimman lämpöhäviön perusteella, kivivillakouruilla saadaan eristys ohuemmaksi verkkomattoihin verrattuna.

PAROC Pro Lock -ratkaisu

PAROC Pro Lock -ratkaisussa yhdellä eristekerroksella saavutetaan kaksikerroksisen eristyksen tehokkuus. Asennus on kaksikerroksiseen eristykseen verrattuna nopeampaa ja tämän ansiosta voidaan pienentää sekä yleisiä että työvoimakustannuksia.

Kaksikerroseristys (DL)

Kun tarvitaan kahta tai useampaa eristekerrosta, suosittelemme PAROC Pro Section DL-tuotteita. DL-tuotteet on tarkalla mitoituksella yhteensopiviksi valmistettuja kivivillakouruja, jotka toimitetaan sisäkkäin pakattuna. Sisäkkäin pakkaamisen ansiosta saavutetaan säästöjä rahtikuluissa ja tuotteiden työmaalogistiikassa.