Yleinen savupiippurakenne teollisuuslaitoksissa on betonipiipun sisään sijoitetut teräksiset savupiiput, jotka on eristettävä.

Lämmöneristyksellä estetään teräspiippujen lämpötilaa laskemasta savukaasujen happokastepisteeseen, jolloin kanavan sisäpinnalle voi muodostua syövyttävää happoa. Happomuodostumien estäminen pidentää savupiipun käyttöikää.

Verkkomatot ovat joustavia ja helppoja asentaa suuriin pyöreisiin teräskanaviin. Galvanoitu verkko helpottaa asennusta ja estää eristyksen painumisen. Tuotteessa päällysteenä käytettävä alumiinifolio suojaa eristettä ulkopuoliselta pölyltä, jonka ansiosta voidaan savupiipussa tehtävät huoltotyöt tehdä mukavammassa ympäristössä.

PAROC Pro Wired Mat 100 AL -kivivillaverkkomatolla eristetyt savupiiput 

Betonipiippujen sisällä olevat teräksiset savupiiput on eristetty alumiinifoliolla päällystetyillä PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 -kivivillaverkkomatoilla.

Eristeet on kiinnitetty kanavan ympärille teräsvanteilla.