Savupiiput ja pakoputket ovat usein alttiina erittäin korkeille lämpötiloille. Sen vuoksi niissä tarvitaan palamatonta eristystä, joka kestää vaihtelevia lämpötiloja ja pysyy muodossaan korkeissakin lämpötiloissa.

Pakoputket

Käyttövoimanaan erilaista polttoainetta käyttäviä varavoimakoneita käytetään varavoimajärjestelminä esimerkiksi sairaaloissa. Varavoimajärjestelmillä varmistetaan virran saanti myös sähkökatkosten aikana. Varavoimakoneen pakoputkistoissa kulkee kuumia pakokaasuja ja siksi käytettävä tuote sekä eristepaksuus tulee mitoittaa aina tapauskohtaisesti.

Eristeen mitoituksen voit tehdä helposti PAROC Calculus -laskentaohjelmalla.

Savupiiput

Savupiiput tulee suunnitella ja toteuttaa ympäristöministeriön savupiippuasetuksen (745/2017) mukaisesti. Savupiiput ovat rakennuksen haastavimpia rakenteita palosuojauksen kannalta. Suosittelemme käyttämään tehdasvalmisteisia, CE-merkittyjä järjestelmäsavupiippuja, jotka on testattu vaadittujen testistandardien mukaisesti.

Paikalla metallista rakennetuille savupiipuille on savupiippuasetuksen pykälissä 5§ ja 6§ esitetty vaatimukset eristyksen ja läpiviennin osalta. Savupiipun suunnittelussa on huomioitava seuraavat eristykset:

• Sisä- ja ulkokuoren välinen lämmöneriste
• Läpiviennin paloeriste 
• Läpiviennin paloeristeeseen liittyvä lämmöneriste
• Savupiipun ja viereisen rakennusosan välisen liikuntavälin palotekninen tiivistäminen

Savupiipun lämmöneristeeksi, läpiviennin paloeristeeksi ja palotekniseen tiivistämiseen soveltuu päällystämätön A1-luokan lämmöneriste, jonka korkein käyttölämpötila on vähintään 600 astetta Celsiusta ja lämmönjohtavuus 600 Celsiusasteen keskilämpötilassa on korkeintaan 0,19 W/mK. Kivivillaverkkomatto PAROC Pro Wired Mat 100 täyttää kyseiset vaatimukset. Lue lisää Asennusoppaasta.